Úvodní strana » Chytré

Chytrá řešení

OPTIMALIZACE PROVOZU NEMOVITOSTI

Smart home - chytrý systém řízení celého provozu domu. Lze ho jednoduše ovládat jak manuálně pomocí nástěnných vypínačů, počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, tak i automaticky časovými programy nebo na základě dat ze senzorů (teploty, světelné intenzity, vlhkosti nebo obsahu CO2 ve vzduchu). Systém je univerzální a flexibilní, lze ho tedy dále libovolně rozšiřovat. Vhodný hardware umožní i programování specifických funkcí dle zadání uživatele domu.

Systém pak slouží nejen ke sledování spotřeby elektrické energie, plynu a vody, ale i ke sledování výroby energie např. z fotovoltaických článků. Díky možnosti nastavení limitů pro dané období (hodina, den, měsíc, rok) může systém upozornit na jejich překročení a pomoci nalézt ideální kompromis mezi náklady a komfortem.                                                                                             Nyní je již možné  z dat, která již systém získal, vypočítat i budoucí vývoj spotřeby a výrazně tak ovlivnit provoz domu. Další důležitou funkcí je také rozpad nákladů na zařízení nebo zóny, vše podle individuálních přání každého zákazníka.

 
 
Nové Chytré Výhodné