PENB - průkazy energetické náročnosti budov

Ing. Pavel Buňát je energetickým specialistou  s platným oprávněním zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov ve smyslu §10 zákona č. 406/2000 Sb.

Každý rok vypracujeme cca 50 PENB pro soukromé vlastníky objektů, žadatele o dotace a další partnery, především realitní  kanceláře.                                                                                                                                          

Od 06/2016 jsou všechny zpracované PENB povinně evidovány v databázi ENEX, vedené u MPO ČR.

PENB zpracováváme pro všechny typy budov - od malých rodinných domů po velké stavební komplexy a areály. Dokážeme si poradit i u starých objektů bez potřebné podkladové stavební dokumentace - provádíme také zaměření a pasportizaci objektů.

 

Nové Chytré Výhodné