Úvodní strana » Výhodné

Výhodné

Dotace na výstavbu nízkoenergetických domů

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na výstavbu rodinných domů v nízkoenergetickém standardu. Požadavky na energetické parametry domu jsou poměrně přísné – dotována je v praxi výstavba energeticky velmi úsporných a pasivních domů. Podmínkou pro získání dotace je mimo jiné instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.                                                   Získat lze státní podporu ve výši až 550 000 Kč.

Dotace na zateplování stávajících domů

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na zlepšení energetických parametrů při změnách staveb. Požadavky na energetické parametry domu jsou odstupňované a stejně je tomu s následnou výší dotace. Nejvíce lze získat na výstavbu, která dům zařadí do kategorie energeticky velmi úsporných a pasivních domů. Podmínkou pro získání dotace je mimo další také dosažení požadovaných hodnot úspor energie a a kvalita obálky domu v novém stavu nebo  instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.   Získat lze státní podporu ve výši až několik stovek tisíc Kč.

Dotace na výměnu starých kotlů ("Kotlíková dotace")

V rámci Kotlíkové dotace je možné získat dotaci na pořízení nového účinného a ekologického zdroje vytápění. Požadavky na energetické parametry domu nejsou stanoveny – dotován je v praxi každý rodinný dům zapsaný do katastru nemovitostí, jehož majitel se rozhodne nechat si odborně nainstalovat  moderní zdroj vytápění. Podmínkou pro získání dotace je mimo další také ekologická likvidace původního zdroje vytápění a výběr nového zdroje ze schváleného seznamu výrobků. Získat lze státní podporu ve výši až 127 500 Kč.

Nové Chytré Výhodné