Aktuálně

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (aktualizováno dne 25.5.2018)

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se vztahuje na všechny subjekty zpracovávající osobní údajeobčanů EU. Části GDPR nařízení se nevztahují na organizace s méně než 250 zaměstnanci v případě, že hlavní činnost není zpracování citlivých údajů či velký rozsah zpracování. 

Firma MB energy vás v této souvislosti informuje o svém přístupu k ochraně osobních údajů  zde.

 

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE (aktualizováno dne 31.10.2017)

Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 000 kotlů po celé České republice, protože od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

od roku 2014 platí, že na český trh mohou být uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.
Od roku 2018 to jsou již jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.
Po roce 2020 již emisní třídy nebudou a nahradí je jednotné požadavky na Ekodesign.

Novela Zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost, zavedla možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.                   V případě nevyhovujícího stavu, bude majitel nemovitosti pokutován, a to i opakovaně každým rokem ve výši 20-50 tis. Kč.

 

PENB (aktualizováno dne 31.12.2017)

Od 1.1.2018 je stavebník při výstavbě nové budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 (všech typů staveb) povinen splnit požadavky na energetickou náročnost budoby s téměř nulovou spotřebou energie.  Jde o významné zákonné zpřísnění požadavků na výstavbu nových budov, a to nejen co do rozsahu a kvality jejich tepelných izolací ale i v oblasti zvolených topných zdrojů a dalších technických zařízení.                                                                                                                                                                   Splnění těchto zákonných požadavků stavebník musí prokázat výsledným hodnocením ve zpracovaném průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) již při podávání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje 3. výzvou, ve které je zahrnuta i podpora fotovoltaických systémů určených na střechách rodinných domů. Výroba z fotovoltaických panelů musí být určena k vlastní spotřebě. Podporovány jsou systémy s akumulací energie do teplé vody nebo do akumulátorů.

 

PASIVNÍ DOMY  (aktualizováno dne 30.12. 2017)

Zpřísněné požadavky zákona č.406/2000 Sb. , které postupně do roku 2020 dopadnou na všechny nově stavěné budovy, logicky vyvolávají rostoucí zájem o pasivní dům. Ten vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším stavebním a technickým prvkům tyto zisky neuniknou mimo dům a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. 
Nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu domu jsou domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy ročně. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin za rok.
Nové Chytré Výhodné